Ngũ cố Mộc An - Sản phẩm dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn HACCP về chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngũ cố Mộc An - Sản phẩm dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn HACCP về chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm

Được phát triển ban đầu bởi Cơ quan Hàng hải Hoa Kỳ (US FDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế (Codex Alimentarius), HACCP là một tiêu chuẩn quốc tế được nhiều ngành công nghiệp thực phẩm áp dụng để đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu an toàn và chất lượng. Quy trình HACCP phân tích toàn bộ hệ thống sản xuất từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu sản xuất, thành phẩm, kiểm tra và bảo quản.

1. Phân tích nguy cơ và điểm kiểm soát quan trọng (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP)
HACCP là một hệ thống quản lý dựa trên việc phân tích và kiểm soát nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất thực phẩm. Quá trình này bao gồm việc xác định các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn (hazard), đánh giá nguy cơ, và thiết lập các điểm kiểm soát quan trọng để ngăn chặn sự xuất hiện của các nguy cơ này trong sản phẩm cuối cùng.

 

2. 7 Nguyên tắc của HACCP
Tiêu chuẩn HACCP tuân theo 7 nguyên tắc quan trọng:
- Xác định nguy cơ tiềm ẩn: Đánh giá các yếu tố gây nguy hiểm có thể xuất hiện trong quá trình sản xuất thực phẩm.

- Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCPs): Xác định các bước quan trọng trong quá trình sản xuất mà nguy cơ có thể được kiểm soát, như nhiệt độ sấy chín, thời gian lưu trữ,...

- Xác định giới hạn kiểm soát tại các CCPs: Đặt ra các giới hạn cho các thông số quan trọng để đảm bảo rằng nguy cơ được kiểm soát.

- Thiết lập các biện pháp giám sát CCPs: Xác định các phương pháp và thiết bị để giám sát các CCPs.

- Thiết lập biện pháp xác minh: Đảm bảo rằng hệ thống HACCP hoạt động đúng như dự kiến bằng cách thực hiện kiểm tra định kỳ và xác minh.

- Thiết lập hệ thống ghi nhận và theo dõi: Ghi lại các dữ liệu liên quan đến HACCP để có thể kiểm tra và giám sát hiệu suất của hệ thống.

- Thiết lập hệ thống cải tiến liên tục: Liên tục cải tiến hệ thống HACCP dựa trên các thông tin thu thập được từ việc giám sát và xác minh.
Ngũ cốc dinh dưỡng Mộc An được công nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

- Nhà xưởng Mộc An được xây dựng theo quy chuẩn HACCP khép kín từ ngày 19/05/2023, được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP Codex Alimentarius.
- Máy móc trang thiết bị được đầu tư và kiểm tra kĩ lưỡng
- Nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo, hoàn toàn từ thiên nhiên , với quy trình chọn lọc kỹ lưỡng.
- Quy trình vận hành vệ sinh tiêu chuẩn 
- Nhân sự được đào tạo kỹ năng, được học và trau dồi tiếp thu kiến thức, kỹ năng.
- Ngũ cốc Mộc An có khu bảo quản riêng biệt, tránh sự ảnh hưởng của các tác nhân bên ngoài.
- Trên bao bì mẫu mã, Mộc An đưa ra các chỉ dẫn về cách sử dụng, bảo quản để giúp người tiêu dùng biết cách sử dụng sao cho đúng đắn, đảm bảo vệ sinh và không gây hại cho sức khỏe.

 

Bài trước Bài sau